Nabízím

 

 

 

 

 

Vypracovávám soudně-znalecké posudky, odborná znalecká vyjádření, nabízím konzultace, psychodiagnostiku a psychologické poradenství

Soudně-znalecké posudky

 • Vypracovávám soudně-znalecké posudky z oblasti psychologie a sociálních služeb.
 • Znalecké posudky pro soud i soukromé osoby ve věci svěření dětí do péče a úpravě četnosti a podoby styku s dětmi.
 • Posudky týkající se péče o osobu blízkou, pro soud, lékaře, pojišťovny.
 • Posudky pro policii ČR v trestních věcech.
 • Znalecká (revizní posudek) vyjádření k jinému znaleckému posudku.
 • Soudní doložka je u znaleckých i revizních posouzení samozřejmostí, nelze ji připojit k odborným znaleckým vyjádřením. Ceny najdete zde.

 

Poradenství a konzultace

 • Konzultace v předrozvodové a rozvodové situaci a pomoc při řešení následných problémů – porozvodové péče, její úpravy, střídavé péče, obnovení a rozšíření kontaktu rodičů s dětmi.
 • Pomoc při konfliktech a neshodách v rodině, problémech dětí a s dětmi.
 • Poradenství a pomoc při výchově a životě s nestandartními dětmi (odlišnými od běžného průměru, avšak bez závažné diagnózy).
 • Konzultace týkající se obtíží při nalezení vhodné práce, rozvoje kariéry, přechodu ze zaměstnání do podnikání nebo na “volnou nohu”.
 • Pomoc při řešení problémů v zaměstnání, šikaně, řešení vztahů v zaměstnání nebo pracovních vztahů jiného typu.
 • Poradenství týkající se života s handicapem, jeho zvládání a hledání nových možností.
 • Kariérní koučing – poradenství zaměřené na rozvoj karierních schopností, pomoc při nalezení, získání a udržení práce, pro kterou se hodíte a která vám bude dávat smysl.
 • Pomoc při řešení vztahových problémů, rozvoj sociální inteligence, osobní růst a sebepoznání.
 • Psychologickou pomoc v trestních věcech, pro obviněné i oběti.

 

Psychodiagnostika

 • Podrobné vyšetření struktury a typu intelektu, psychologická diagnostika, stanovení silných a slabých steánek vašeho nadání s doporučením dalších možností rozvoje a směřování vaší kariéry.
 • Podrobné vyšetření paměti, silné a slabé stránky vaší paměti a doporučení k jejímu rozvoji.
 • Podrobné vyšetření struktury osobnosti a doporučení k jejímu dalšímu rozvoji.
 • Vyšetření pro pojišťovnu za účelem získání elektrického invalidního vozíku.
 • Celkové vyšetření k dokladování při právních a jiných sporech.

 

Odborné vyjádření

 • Nabízím odborná vyjádření k soudu, pro policii, OSPOD a další instituce. Tato forma je vhodná tam, kde není možné nebo vhodné udělat klasický znalecký posudek a zpráva z vyšetření není dostačující nebo pro nestandartní situace v trestním řízení či jinde.

 

Přednášky, besedy
Nabídka viz záložka v horní liště webu.

 

Pokud Vás zajímají moje knihy nebo články, najdete je na druhém webu http://www.petrastarkova.cz .