Soukromá psychologická praxe

Nabízím

Soudně-znalecké posudky z oblasti psychologie a sociálních služeb.
Posudky pro soud i soukro

Read More

Nabízím

Soudně-znalecké posudky z oblasti psychologie a sociálních služeb.
Posudky pro soud i soukromé osoby ve věci svěření dětí do péče a úpravě četnosti a podoby styku s dětmi.
Posudky týkající se péče o osobu blízkou, pro soud, lékaře, pojišťovny.
Posudky pro policii ČR v trestních věcech.
Znalecká (revizní posudek) vyjádření k jinému znaleckému posudku.
Poradenství a konzultace
Konzultace v předrozvodové a rozvodové situaci a pomoc při řešení následných problémů – porozvodové péče, její úpravy, střídavé péče, obnovení a rozšíření kontaktu rodičů s dětmi.
Pomoc při konfliktech a neshodách v rodině, problémech dětí a s dětmi.
Poradenství a pomoc při výchově a životě s nestandartními dětmi (odlišnými od běžného průměru, avšak bez závažné diagnózy).
Konzultace týkající se obtíží při nalezení vhodné práce, rozvoje kariéry, přechodu ze zaměstnání do podnikání nebo na „volnou nohu“.
Pomoc při řešení problémů v zaměstnání, šikaně, řešení vztahů v zaměstnání nebo pracovních vztahů jiného typu.
Poradenství týkající se života s handicapem, jeho zvládání a hledání nových možností.
Kariérní koučing – poradenství zaměřené na rozvoj karierních schopností, pomoc při nalezení, získání a udržení práce, pro kterou se hodíte a která vám bude dávat smysl.
Pomoc při řešení vztahových problémů, rozvoj sociální inteligence, osobní růst a sebepoznání.
Psychodiagnostika
Podrobné vyšetření struktury a typu intelektu, stanovení silných a slabých steánek vašeho nadání s doporučením dalších možností rozvoje a směřování vaší kariéry.
Podrobné vyšetření paměti, silné a slabé stránky vaší paměti a doporučení k jejímu rozvoji.
Podrobné vyšetření struktury osobnosti a doporučení k jejímu dalšímu rozvoji.
Vyšetření pro pojišťovnu za účelem získání elektrického invalidního vozíku.
Celkové vyšetření k dokladování při právních a jiných sporech.
Znalecké posudky
Soudně-znalecké posudky z oblasti psychologie a sociálních služeb.
Posudky pro soud i OSPOD ve věci svěření dětí do péče a úpravě četnosti a podoby styku s dětmi.
Posudky týkající se péče o osobu blízkou, pro soud, lékaře, pojišťovny.
Posudky pro policii ČR v trestních věcech.
Znalecká vyjádření k jinému znaleckému posudku.