Jak je to s revizními posudky?

Revizní posudek, nebo přesněji “Revizní znalecké vyjádření k jinému posudku” je vyjádření znalce k posudku, který zpracoval někdo jiný (znalec ze stejného oboru). Může být, stejně jako znalecký posudek, buď zadáno soudem a zpracováno na jeho žádost, nebo zadáno soukromou osobou či advokátní kanceláří pro jejich klienta. Ceny se pohybují obvykle nad výší běžného znaleckého posudku, protože část znalců tyto věci vůbec nedělá. Neexistuje jednotná metodika, podle které by se přesně postupovalo, takže konkrétní detaily jsou na daném odborníkovi. Osobně používám svou vlastní metodiku, která obsahuje čtyři oblasti posuzování a vychází z platné legislativy.

Kdy se Vám může vyplatit zajistit si revizní znalecku posudek?

– pokud původní znalec nevěděl a nezohlednil podstatné informace a skutečnosti, které mají na Váš případ značný vliv
– pokud jste přesvědčeni, že původní znalecké vyšetření vaší osoby nebo dítěte je v rozporu se skutečností (je však možné, že seprokáže, že není, a vy poté platíte revizní posudek, který Vám v ničem moc nepomůže)
– máte-li přesvědčení, že původní posudek není kompletní, neobsahuje některé části, např. při něm nedošlo k vyšetření psychotesty nebo tyto vůbec v daném posudku nejsou popsány

Považuji však za nutné upozornit, že někteří odborníci mohou vnímat soukromý revizní posudek jako nadbytečný a zaplacení takového posudku samo o sobě nezaručí zvrat v soudním jednání. Výsledek vždy závisí na mnoha okolnostech.