Novinky ve znaleckých posudcích

Příjemný den všem čtenářům!

V minulých měsících došlo k novým úpravám legislativy soudně-znaleckých posudků. Takže nové znalecké posudky, které ode mne dostanete, budou vypadat trochu jinak (Staré samozřejmě platí dál.).
Jde spíše jen o “kosmetické” úpravy, drobné rozdíly ve vzhledu, sjednotilo se řazení a číslování částí posudku, upravily se náležitosti kolem razítek, pečetí, paraf a podobně. Nově jako znalec jsem před znaleckým vyšetření povinna zkontrolovat Váš občanský průkaz a zapsat do dokumentace jeho číslo. Je to opatření, které má zabránit možné záměně osob při vyšetření, takže prosím o pochopení a respektování této situace. Za dítě se v tomto směru zaručuje rodič nebo jiný zástupce dítěte svým OP.
Zlepšila a zprůhlednila se také možnost znalců přibírat si placené konzultanty z odborných oblastí, na které znalec odborníkem není a které se v posudku vyskytují, ač nejsou základním předmětem posuzování (Například: Vyšetřuji duševní stav člověka, který má zlomenou nohu, mohu si přivolat konzultanta z oboru chirurgie. Dříve to bylo tak, že jediná snadná možnost byla zavolat na chirurgické pracoviště a vyžádat si zprávu.)

To je prozatím vše. ještě připomínám, že stavební práce před mým pracovištěm skončí v nejbližších dnech, tj. do poloviny listopadu 2018, takže už se nemusíte obávat hluku ani zvýšené prašnosti.

Petra Štarková