CV

CV – Petra Štarková

Jméno a příjmení, titul: Petra Štarková, Mgr.
Adresa: Arbesova 3, Brno, 638 00
Rok narození: 1975
e-mail: petra.starkova@gmail.com
web: www.petrastarkova.cz,
www.psycholozkavbrne.cz
mobil: 608405071

Zaměstnání:

2015 – projekt Pracovní návyky www.katalogporadcu.cz
pozice: poradenství, kariérní koučing
2014 – dosud – soukromá psychologická praxe /www.psycholozkavbrne.cz/

2011 – dosud – soudně znalecká činnost /Soudní znalec v odvětví psychologie a sociálních služeb/
2014 – dosud – znalecká činnost pro PČR

2000 – 2015 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka 2, Brno – Královo Pole
pozice: psycholožka pro mládež – psycholog v sociálních službách
popis činnosti: Práce s klienty 15-26 let, s tělesným nebo kombinovaným handicapem, diagnostika, zákl. psychoterapie, poradenství, spolupráce s rodiči, školou, zdravotníky a lékaři, soc. pracovnicí.
 Dále práce na akreditovaném kurzu MŠMT pro pracovníky sociální péče: lektorská činnost – Základy sociální psychologie
2013 byl tento ústav přejmenován na Centrum Kociánka

2012 – 2013 – projekt Střední školy Rooseweltova „Magnet“
pozice: psycholog, autor příručky, podílení se na přípravě konference

2001 – dosud Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež
pozice: pracovník na lince důvěry, pracovník v internetové poradenství,
popis činnosti: Klasická práce na LD, poradenství po telefonu, mailu, Skype, dále správa PC, tvorba statistik, internetové poradenství – poradna na www.alik.cz.
Od 2008 pouze statistiky.

2002 – 2005 Evropská iniciativa Equal – projekt Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce 
Kociánka 2, Brno – Královo Pole
pozice: psycholog – poradenský pracovník

1999 – 2000 Pedagogicko-psychologická poradna Zachova 1, Brno
pozice: psycholožka
popis činnosti: Diagnostika ADHD, psychologie pro školy, poradenství, práce s rodiči, příprava na funkci školního psychologa


Vzdělání:

1994-1999 Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor jednooborová psychologie, ukončeno Státní závěrečnou zkouškou /magisterskou/

1990-1994 Gymnázium Jevíčko, zakončeno maturitní zkouškou

Další kvalifikace:

Základní kurz (kombinovaný se stáží) pro žadatele o znalecké oprávnění v oboru zdravotnictví – odvětví, psychiatrie, psychologie, sexuologie, včetně specializace na dětskou psychiatrii a návykové nemoci.

Kurz krizové intervence pro pracovníky linek důvěry, Praha, RIAPS
Vzdělání v rámci projektu EQUAL: kurz „Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“

Jazykové znalosti:
anglicky – aktivně – úroveň cca C1
německy – pasivně – úroveň cca B1
rusky – pasivně – úroveň cca A2

V Brně, 30. 03. 2016

Petra Štarková