Jak to funguje

Soudně znalecké posudky

Posudky, které objedná kriminální policie, posuzované osoby nehradí, jsou pro ně zdarma. Soudně znalecké posudky, kde je objednatelem soud, účtuji soudu, ne posuzovaným osobám (těmto je však soud může naúčtovat). Posudky, které si objednáte sami, jako soukromá osoba či přes vašeho právního zástupce, hradíte Vy sami. Před samotným posudkem je obvykle vyžadována záloha, splatná rovněž na účet uvedený v liště vpravo a zbytek je splatný na fakturu po vyhotovení posudku, případně je možno platit hotově při jednotlivých vyšetřeních. Posudek se obvykle skládá z minimálně dvou vyšetření po cca 2-4 hodinách na každou posuzovanou osobu, v některých případech (zjišťování interakce rodič-dítě a pod., komplikovanější problematika atd. může být vyšetření i více). Méně hodin vyšetření je běžných např. v situaci, kdy je posuzováno velmi malé dítě, které nemá žádný předem známý problém. K posudku je třeba dodat (dle domluvy) veškerou dostupnou dokumentaci. Občas se během vypracování posudku domlouváme na oslovení dalších institucí a získání dokumentace od nich (lékaři, školy, OSPOD, zaměstnavatel apod.)
Zálohu na posudky plaťte prosím až po domluvě a vzájemném předběžném odsouhlasení – ne všechny posudky mohu vyhotovit. Stává se například, že oblast posouzení, kterou žádáte, nespadá do mého aktuálního zaměření nebo hrozí střet zájmů, v takovém případě doporučím jiného znalce. Vyšetření ke znaleckému posudku u osob s handicapem nebo seniorů může být vyhotoveno v zařízeních sociálních služeb nebo v jejich domácnosti. Doba vyhotovení posudku včetně obou vyšetření bývá obvykle cca měsíc až měsíc a půl. Podrobnosti zde na samostatném webu.
Dále je třeba počítat s tím, že hradit je nutno i návštěvy znalce u soudních či jiných jednání OSPOD, mediátor, právní konzultace apod., pokud jsou tyto vyžadovány a nehradí je soud či jiná instituce a cesty k nim.

Psychologické poradenství, konzultace, kariérní poradenství a koučink

Probíhá obvykle formou rozhovoru. Jedno sezení trvá cca 55 minut, může být buď jednorázové, několik sezení nebo pravidelně po určitou dobu – obvykle jednou týdně, jednou za 14 dní nebo 1x měsíčně. Témata, tedy to, co je předmětem konzultace, určujete vy. Jednou za určitý čas máte nárok na krátkou zprávu zdarma.

Psychodiagnostika

Psychologické vyšetření tvá min. 1.5 hod a je z něj zpracována delší zpráva. je třeba dopředu se domluvit, co by mělo vyšetření obsahovat a pro jaké účely bude sloužit.

Místem veškerých setkání, jsou prostory v centru Brna, Veselá 199/5, 3. patro – viz záložka “Kontakt”, pokud není domluveno jinak. Objednat se můžete na mailu petra.starkova@gmail.com nebo telefonicky na čísle +420 608405071.  Aktuální objednací doby jsou cca čtrnáct dní- blíže viz stránka na Facebooku. Platit je možné buď na účet 1094373063/0800 převodem nebo hotově, u mne v pracovně je rovněž možno platit kartou. Přednostně prosím pište maily nebo SMS, často se stává, že nemohu brát telefonní hovory nebo mám mobil vypnutý. Cenůk najdete zde:zde.

Samozřejmostí je zachování důvěrnosti sdělených informací, respektující a podporující přístup. Sami si můžete určit témata, na kterých chce pracovat i četnost dalších setkávání.