Kurzy, besedy a přednášky

Nabízím besedu či přednášku dle Vašeho zájmu a vzájemné domluvy, moje kapacita je však v tomto ohledu vzhledem k pracovnímu vytížení spíše nižší.

 

Příklad: Jak to chodí v lidské hlavě (Hravá psychologie pro děti)

Jde o interaktivní program pro školy o délce jedné vyučovací hodiny, určený pro děti 2.-5. tříd. Zábavnou formou představuje psychologii a některé její základní pojmy (emoce, vlastnosti, motivace, potřeby atd. dle věku a skupiny). Snažím zapojit žáky tak, aby si mohli sami vyzkoušet některé jednoduché psychohry a vzbudit v nich zájem o poznávání sebe sama, vést je ke sdělování svých pocitů, potřeb a zamyšlení nad tím, jaké jsou jejich dobré a špatné vlastnosti, slabé a silné stránky. Tento program souvisí s mou knihou Jak to chodí v lidské hlavě (2016, Portál) a tuto knihu i představuje. Knihu během programů neprodávám, pokud si ji některé děti přinesou, ráda podepíšu. Objednat ji je možné např. na http://obchod.portal.cz/jak-to-chodi-v-lidske-hlave/. Je zpracována tak, aby bylo možné se jí inspirovat při výuce a využít ji pro práci se třídou i bez tohoto programu.

Místo: ve vaší škole, pouze Brno a Brno – Venkov, další vybrané lokace dle dohody

Čas: 1 vyučovací hodina, začátek mezi 10.00 – 14.00

Počet dětí: maximálně dvě běžné třídy na jeden běh programu, max. dva programy během dne

Jak můžete program objednat pro svou školu? Mailem nebo telefonicky (upřednostňuji mail):  petra.starkova@gmail.com, 608 405 071

 

Některé již realizované přednášky, besedy a kurzy:

Pro odborníky a zaměstnance z oblasti psychologie, sociálních služeb, školství a o.p.s/z.s /neziskový sektor/, svépomocný sektor

Diagnostika a řešení v soudně znalecké praxi – přednáška
Délka: celkem 8 hod

Mediální gramotnost /společně s Bohunkou Horskou/ – přednáška
Délka: 1 – 1,5 hod

Základy psychologie pro pracovníky v sociálních službách – kurz
Náplň:
Základy obecné psychologie
Základy psychologie osobnosti
Základní problémy a diagnózy
Délka: 3 x 8 hod /hodina = 45 min/ nebo 6 x 4 hod

Základy diagnostiky podle MKN10 v psychologii – přednáška
Délka: 1 – 1,5 hod

Trochu jiné děti – přednáška/beseda
Délka: 1 – 1,5 hod

 

Pro autory, studenty humanitních oborů a všechny, co se zajímají o psaní a literaturu

Jak publikovat povídku – přednáška/beseda
Délka: 1 – 1,5 hod

Jak se píše pro děti – přednáška/beseda
Délka: 1 – 1,5 hod

Jak můžete objednat objednat přednášku, besedu či kurz pro svou organizaci? Mailem nebo telefonicky (upřednostňuji mail):  petra.starkova@gmail.com, 608 405 071

 

SFaF, žánrové a zájmové  přednášky najdete na mém druhém webu www.petrastarkova.cz.